شرکت جوانه زرین سارینا با هدف بهبود و افزایش راندمان روش های تکثیر و نگهداری گیاهان آغاز به فعالیت نموده است. در حال حاضر با پشتوانه مبتنی بر دانش و تکیه بر متخصصان توانا، اقدام به تولید نهاده های کارآمد برای گیاهان می نماید.
در شرکت جوانه زرین سارینا ما درصدد هستیم تا با برخورداری از دانش روز، نیروهای متخصص و ساختاری نظام مند و با استفاده از روشهای علمی متناسب با حفظ محیط زیست علاوه بر بهبود راندمان محصولات کشاورزی، طبیعتی سرشار از تنوع را به همه اقشار ملت ایران هدیه دهیم.