19/12/2015

مزیت پودر ریشه زایی رایزوجنیک نسبت به محلول های ریشه زایی

امروزه جهت تسریع ریشه زایی قلمه ها از فرمولاسیون های هورمونی استفاده میشود که عمدتا شامل پودر و محلول می باشند.

آغشته کردن قلمه با پودر ریشه زایی رایزوجنیک

مزیت های استفاده از پودر ریشه زایی رایزوجنیک

  • تاثیر گذاری بالاتر: پودر ریشه زایی رایزوجنیک نسبت به محلول های ریشه زایی آبشویی نشده و تا اخرین لحظه در کنار قلمه باقی می ماند لذا اثر گذاری بالاتری نسبت به کاربرد محلول دارد.
  • محافظت از قلمه در برابر عوامل قارچی و بیماری زا: پودر ریشه زایی رازوجنیک لایه ای دور قلمه ایجاد می کند که از آلوده شدن قلمه ها توسط عوامل بیماری زا جلوگیری می نماید.
  • ماندگاری بالاتر پودر: فرمولاسیون پودر ریشه زایی رایزوجنیک به صورت پودر خشک می باشد. که بزرگترین مزیت آن فساد بسیار کم و محدودتر در مقایسه با سایر انواع ترکیبات ریشه زا است. به طور کلی محلول های ریشه زایی تنها چند ساعت پس از ساخت تاثیر گذار هستند و پس از آن تغییر شکل داده و بی اثر می شوند. اما پودر ها خصوصا پودرهایی که به صورت علمی و دقیق با فرمولاسیون ویژه تولید میشوند، قابلیت نگهداری بالاتری تا حدود 1 سال را نیز دارند.
  • حمل و نقل بهتر: پودر ریشه زایی رایزوجنیک به صورت کاملا خشک تولید میشود لذا نسبت به محلول ها قابلیت انتقال بیشتر و اطمینان خاطر بالاتری جهت مصرف دارند.