17/12/2015

راهنمایی انتخاب نوع پودر ریشه زایی رایزوجنیک

به طور کلی گیاهان بر اساس میزان سختی ریشه زایی قلمه به سه گروه شامل سهل ریشه زا، متوسط ریشه زا و سخت ریشه زا تقسیم بندی می شوند. می توان گفت میزان چوبی بودن قلمه تا حدود زیادی با سختی ریشه زایی رابطه مستقیم دارد. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر ریشه زایی گیاهان تاثیر می گذارند. که این امر تعیین کننده میزان استفاده از هورمون ریشه زایی می باشد.
1- گیاهان سهل ریشه زا مانند گیاهان آپارتمانی علفی
قلمه ها در این گروه از گیاهان به راحتی ریشه دار می شوند اما در صورتی که از هورمون های ریشه زایی استفاده کنیم با سرعت بیشتری ریشه ها تشکیل می شوند.
2- گیاهان متوسط ریشه زا مانند رز، انگور و…
ریشه زایی در این گیاهان کند تر از گیاهان سهل ریشه زا است. معمولا بافت قلمه آنها چوب نرم می باشد. جهت ریشه دار شدن قلمه این گیاهان به هورمون های ریشه زایی نیاز است ولی در صورت عدم استفاده از هورمون به کندی ریشه دار می شوند. توصیه می شود که برای بالا بردن راندمان ریشه زایی حتما از هورمون های محرک ریشه زایی استفاده شود.
3- گیاهان سخت ریشه زا مانند زیتون، مرکبات و …
ریشه زایی در این گیاهان بدون استفاده از هورمون های محرک ریشه زایی تقریبا نزدیک به صفر است. جهت تکثیر قلمه این گیاهان حتما نیاز به هورمون ریشه زایی می باشد.
شرکت جوانه زرین سارینا با تولید پودرهای ریشه زایی در انواع مختلف، طیف وسیعی از گیاهان سهل ریشه زا تا سخت ریشه زا را پوشش می دهد.
پودرهای ریشه زایی رایزوجنیک با کدهای 10، 25، 40، 60، 80 و 100 موجود می باشد که به ترتیب برای ریشه زایی گیاهان سهل ریشه زا، متوسط ریشه زا و سخت ریشه زا مناسب است.